Tùy chỉnh ứng dụng

Tùy chỉnh ứng dụng:

● Tùy chỉnh logo APP và trang chủ

● Gửi APP lên Android Market và App Store

● Cập nhật và bảo trì ứng dụng

Trò chuyện trực tuyến WhatsApp!