Tùy chỉnh APP

Tùy chỉnh APP:

● Tùy chỉnh biểu trưng APP và trang chủ

● Gửi APP lên Android Market và App Store

● Cập nhật và bảo trì APP

Trò chuyện trực tuyến WhatsApp!