MBMS 8000 là Hệ thống quản lý tòa nhà nhỏ có thể cấu hình lý tưởng cho các dự án thương mại hạng nhẹ khác nhau, chẳng hạn như trường học, văn phòng, cửa hàng, nhà kho, căn hộ, khách sạn, viện dưỡng lão, v.v. Khách hàng của chúng tôi có thể lựa chọn nhiều loại quản lý năng lượng, kiểm soát HVAC và môi trường thiết bị giám sát.Một máy chủ back-end riêng có thể được triển khai và bảng điều khiển PC có thể được định cấu hình phù hợp với các yêu cầu riêng của dự án, chẳng hạn như:

• Mô-đun chức năng: tùy chỉnh menu bảng điều khiển dựa trên các chức năng mong muốn;

• Bản đồ tài sản: tạo một bản đồ tài sản phản ánh các tầng và phòng thực tế trong khuôn viên;

• Ánh xạ thiết bị: so khớp các thiết bị vật lý với các nút logic trong bản đồ thuộc tính;

• Quản lý quyền của người dùng: tạo vai trò và quyền hạn cho các nhân viên quản lý trong việc hỗ trợ hoạt động kinh doanh.

CÔNG TẮC CHIẾU SÁNG 600
QUẠT COIL THERMOSTAT 504
DINRAIL RELAY 432
KẸP ĐIỆN 321
CẢM BIẾN PHÒNG 323
Rơ le chiếu sáng SLC631
Trò chuyện trực tuyến WhatsApp!