Triển khai đám mây riêng

Triển khai đám mây riêng:

● Triển khai chương trình máy chủ đám mây của OWON trên không gian đám mây riêng của khách hàng

● Bàn giao nền tảng quản lý back-end cho khách hàng

● Cập nhật và bảo trì chương trình máy chủ đám mây và APP

Trò chuyện trực tuyến WhatsApp!