Private Cloud Deployment

Triển khai đám mây riêng:

● Triển khai chương trình máy chủ đám mây của OWON trên không gian đám mây riêng của khách hàng

● Bàn giao nền tảng quản lý back-end cho khách hàng

● Chương trình máy chủ đám mây và cập nhật và bảo trì APP


Trò chuyện trực tuyến WhatsApp!