OWON thiết kế và sản xuất nhiều loại thiết bị IoT trong NĂM danh mục: quản lý năng lượng, điều khiển HVAC, cảm biến an ninh, điều khiển ánh sáng và giám sát video.Ngoài việc cung cấp các mẫu sản phẩm có sẵn, OWON cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp cho khách hàng các thiết bị “được thiết kế riêng” theo yêu cầu của khách hàng để hoàn toàn phù hợp với mục tiêu kinh doanh và kỹ thuật của họ.

Tùy chỉnh thiết bị IoT bao gồm:đổi thương hiệu màn hình lụa đơn giản và tùy chỉnh sâu hơn ở phần sụn, phần cứng và thậm chí cả thiết kế công nghiệp hoàn toàn mới.

Tùy chỉnh APP:tùy chỉnh logo APP và trang chủ;gửi APP cho Android Market và App Store;Cập nhật và bảo trì APP.

Triển khai đám mây riêng:triển khai chương trình máy chủ đám mây của OWON trên không gian đám mây riêng của khách hàng;bàn giao nền tảng quản lý back-end cho khách hàng;chương trình máy chủ đám mây và cập nhật và bảo trì APP

Trò chuyện trực tuyến WhatsApp!