OWON thiết kế và sản xuất nhiều loại thiết bị IoT trong NĂM danh mục: quản lý năng lượng, điều khiển HVAC, cảm biến an ninh, điều khiển ánh sáng và giám sát video.Ngoài việc cung cấp các mẫu có sẵn, OWON còn có nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp cho khách hàng những thiết bị “được thiết kế phù hợp” theo yêu cầu của khách hàng để phù hợp hoàn hảo với mục tiêu kỹ thuật và kinh doanh của họ.

Tùy chỉnh thiết bị IoT bao gồm:đổi thương hiệu màn hình lụa đơn giản và tùy chỉnh sâu hơn ở phần sụn, phần cứng và thậm chí cả kiểu dáng công nghiệp hoàn toàn mới.

Tùy chỉnh ứng dụng:tùy chỉnh logo APP và trang chủ;gửi APP lên Android Market và App Store;Cập nhật và bảo trì ứng dụng.

Triển khai đám mây riêng:triển khai chương trình cloud server của OWON trên không gian cloud riêng của khách hàng;bàn giao nền tảng quản lý back-end cho khách hàng;chương trình máy chủ đám mây và cập nhật và bảo trì APP

Trò chuyện trực tuyến WhatsApp!