Giải pháp IoT đầu cuối của OWON SPIDEXTM cho phép các đối tác của họ tạo và duy trì hệ sinh thái phần mềm của riêng họ từ đầu trên nền tảng IoT hiện có của OWON (đám mây riêng + cổng thông minh + các thiết bị xung quanh), đồng thời điều chỉnh thêm hệ thống của họ với các tính năng độc đáo và của người dùng trải nghiệm cho các ứng dụng khác nhau.Do đó, tiết kiệm đáng kể nỗ lực và đầu tư của họ vào việc xây dựng phần cứng, sử dụng công nghệ Mạng cục bộ, trong khi vẫn mang lại cho họ sự linh hoạt tối đa trong việc thiết kế hệ thống theo yêu cầu của dự án.Các đối tác của OWON có thể chọn trong số HAI tùy chọn trong việc thiết kế chương trình máy chủ đám mây của riêng họ hoặc tích hợp giải pháp của OWON vào hệ thống hiện có của họ và thiết kế thêm phần mềm lớp ứng dụng của riêng họ, chẳng hạn như APP di động và bảng điều khiển PC.

OWON sẽ liên tục nâng cấp CPI / API để theo kịp với việc mở rộng hệ thống của bạn.

Trò chuyện trực tuyến WhatsApp!