2. Cổng OWON đến Đám mây của bên thứ ba.

Cổng vào đám mây CPI:

Mô tả Giao diện Giao thức Truyền thông giữa phần cứng của OWON và Máy chủ đám mây.

Trò chuyện trực tuyến WhatsApp!