2. OWON Gateway to 3rd Party Cloud.

Cổng vào đám mây CPI:

Mô tả Giao diện Giao thức Truyền thông giữa phần cứng của OWON và Máy chủ đám mây.


Trò chuyện trực tuyến WhatsApp!