2. Cổng OWON tới đám mây của bên thứ 3.

Cổng vào Cloud CPI:

Mô tả Giao diện Giao thức Truyền thông giữa phần cứng của OWON và Máy chủ Đám mây.

Trò chuyện trực tuyến WhatsApp!