• ZigBee Gateway (ZigBee/Ethernet) SEG-X1-Z

    Cổng ZigBee (ZigBee / Ethernet) SEG-X1-Z

    ▶ Các tính năng chính: • Tuân theo ZigBee HA1.2 • Bộ điều phối ZigBee của mạng khu vực gia đình • CPU mạnh mẽ để tính toán phức tạp • Dung lượng lưu trữ lớn cho dữ liệu lịch sử • Tương tác máy chủ đám mây ...

Trò chuyện trực tuyến WhatsApp!