Tùy chỉnh thiết bị IoT

Tùy chỉnh thiết bị IoT bao gồm:

● Đổi thương hiệu màn hình lụa đơn giản

● Tùy chỉnh sâu hơn ở phần sụn

● Phần cứng

● Kiểu dáng công nghiệp hoàn toàn mới

Trò chuyện trực tuyến WhatsApp!