Giải pháp quản lý năng lượng là Hệ thống quản lý tòa nhà mini có thể cấu hình lý tưởng cho
các dự án thương mại hạng nhẹ khác nhau, chẳng hạn như trường học, văn phòng, cửa hàng, nhà kho, căn hộ, khách sạn, viện dưỡng lão, v.v. Có thể triển khai một máy chủ phụ trợ riêng và bảng điều khiển PC có thể được cấu hình theo các yêu cầu riêng của dự án, chẳng hạn như BẰNG:
• Các mô-đun chức năng: tùy chỉnh các menu bảng điều khiển dựa trên các chức năng mong muốn;
• Bản đồ chỗ ở: tạo bản đồ chỗ ở phản ánh số tầng và số phòng thực tế trong khuôn viên;
• Ánh xạ thiết bị: khớp các thiết bị vật lý với các nút logic trong bản đồ thuộc tính;
• Quản lý quyền người dùng: tạo vai trò và quyền hạn cho đội ngũ quản lý trong việc hỗ trợ hoạt động kinh doanh.

Kiểm soát năng lượng
Kiểm soát năng lượng
Kiểm soát nhiệt độ ẩm
Kiểm soát nhiệt độ ẩm
Kiểm soát nhiệt độ
Kiểm soát nhiệt độ
Trò chuyện trực tuyến WhatsApp!